GOOT JAPAN SOLDERING IRONS / MÁY HÀN THIẾC, MỎ HÀN THIẾC, BỂ HÀN, KÌM, NHÍP, MÁY HÚT THIẾC, DÂY HÚT THIẾC

GOOT JAPAN SOLDERING IRONS / MÁY HÀN THIẾC, MỎ HÀN THIẾC, BỂ HÀN, KÌM, NHÍP, MÁY HÚT THIẾC, DÂY HÚT THIẾC

OPTEX – FA JAPAN: CẢM BIẾN QUANG, CẢM BIẾN LASER, CẢM BIẾN ĐO, CẢM BIẾN HÌNH ẢNH, CAMERA KIỂM TRA LỖI SẢN PHẨM, LED

OPTEX – FA JAPAN: CẢM BIẾN QUANG, CẢM BIẾN LASER, CẢM BIẾN ĐO, CẢM BIẾN HÌNH ẢNH, CAMERA KIỂM TRA LỖI SẢN PHẨM, LED

THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG: MÁY HÚT SƯƠNG DẦU, MÁY HÚT BỤI, QUẠT THỔI KHÔNG KHÍ, MÁY THỔI KHÍ

THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG: MÁY HÚT SƯƠNG DẦU, MÁY HÚT BỤI, QUẠT THỔI KHÔNG KHÍ, MÁY THỔI KHÍ

THIẾT BỊ NHIỆT: BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, BỘ ĐIỀU KHIỂN NGUỒN THYRISTOR, RECODER, CẢM BIẾN NHIỆT, CONVERTER

THIẾT BỊ NHIỆT: BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, BỘ ĐIỀU KHIỂN NGUỒN THYRISTOR, RECODER, CẢM BIẾN NHIỆT, CONVERTER